КЗК разреши на френската "GeoPost" да придобие мажоритарен дял в "Спиди"

16-11-2020

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на френската куриерска компания 'GeoPost' да придобие българското дружество 'Спиди', става ясно от решение на антимонополиста. 

'КЗК счита, че на пазара на международни куриерски услуги не са налице съществени бариери, които да препятстват навлизането на нови участници и достъпът до пазара като цяло не е ограничен', пише в документа.

Планираната операция е нотифицирана и пред националния орган по конкуренция на Румъния, като неговото решение все още се чака.
Сделката

Предвижда се придобиването да се осъществи по силата на упражняване на т. нар. 'кол опция'. От 2014-а насам френската компания притежава 24.81% от капитала на 'Спиди', след като новата сделка стане факт, този дял ще се увеличи до 70 на сто.

Предвид факта, че 'Спиди' АД е публично дружество, в срок от 14 дни от приключването на горепосочената покупка на акции от страна на френската компания, мажоритарният акционер може да регистрира търгово предложение към всички миноритарни акционери, собственици на акции с право на глас в 'Спиди' АД, за да закупи техните акции.

В хода на проверката от КЗК изискали становища относно ефекта на сделката върху конкуренцията на пазарите, на които тя ще окаже въздействие от секторния регулатор Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и от основните конкуренти на участниците в концентрацията: 'Ди Ейч Ел Експрес България' ЕООД, 'ТНТ България' ЕООД, 'Еконт Експрес' ООД, 'Български пощи' ЕАД, 'Интерлогистика Куриер' ЕООД, 'Ин Тайм' ООД и 'МИБМ Експрес' ООД.

Според КРС, 'наличието на конкуренция на пазара и значителният брой участници, предоставящи куриерски услуги, не дава основание да бъде направен извод, че нотифицираната концентрация би довела до изкривяване на конкуренцията на пазарния сегмент'.

Не на същото мнение обаче били част от конкурентите на 'Спиди'.

'Възможно е възникването на допълнителни диспропорции в дяловете на останалите участници на пазара на куриерски услуги в резултат на концентрацията', опасяват се от 'Ин Тайм' ООД.

Според 'Български пощи' ЕАД, след концентрацията 'има потенциална възможност да се пренасочат големи обеми от международни пратки', което на свой ред би оказало 'негативно влияние върху дружеството'.

От 'Интерлогистика Куриер' ЕООД пък заявили, че сделката ще доведе 'немалко отрицателни последици', като например 'по-сложна и тромава организационна структура и по-трудно и скъпо управление на дружеството'. 

От 'GeoPost' обаче отхвърлили като 'изцяло неоснователни изразените от горепосочените анкетирани конкуренти твърдения за потенциално негативно въздействие на нотифицираната сделка върху пазара'.

'GeoPost' е холдингово дружество на компании, опериращи основно под марката 'Ди Пи Ди Груп' (DPDgroup), чиято основна стопанска дейност е доставката на малки пакети (пратки с тегло под 31.5 кг) във и извън Франция. 'ГеоПост' не предлага самостоятелно услуги по международна доставка на малки пакети в България. Тези услуги се предоставят от 'Спиди' АД.

'Спиди' АД разполага със значителен дял от българския пазар на НПУ от 29.3% от общите приходи от неуниверсалните пощенски услуги в България за 2019 г., съгласно годишния доклад на КРС. Пощенската мрежа на 'Спиди' АД се състои от над 450 офиса и автоматични пощенски станции, според информация, публикувана на електронната страница на дружеството.

Най-голям акционер в 'Спиди' АД  е 'Спиди Груп' АД с дял от 65.09% от капитала. В момента 'GeoPost' притежава 24.81%, а останалите акции са собственост на дребни инвеститори. Мажоритарен акционер е Валери Мектупчиян с 67.13% от капитала на 'Спиди груп' АД. Той упражнява и едноличния контрол върху него.

viber


Обменни курсове на БНБ за днес 21-07-2024

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.79599 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.32063 BGN
  • chf 1 CHF = 2.01882 BGNBulNews.net - Новините от България и света - факти и събития.

© 2024 BulNews.Net