Гешев сезира КС за разпоредба за материалните активи на Бюрото по защита

13-10-2021

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство, според която дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, следва да се предоставят на Министерството на правосъдието, съобщиха от прокуратурата.

Конституционният съд вече е образувал дело по искането на главния прокурор. Докладчик е съдия Павлина Панова. Според искането до КС, с приемането на разпоредбата Народното събрание е задължило Министерския съвет да отнеме имоти - публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата и ползвани от Бюрото по защита, и да ги предостави на Министерство на правосъдието. Това, според главния прокурор, е в противоречие с Конституцията, където се посочва, че Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество и има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с него.

Иван Гешев смята, че е нарушен и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната. Освен това, според главния прокурор, имотите на съдебната власт, се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет и предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт. Иван Гешев посочва още, че Бюрото сега е в пъти по-добре оборудвано и подсигурено, което ще позволи занапред то да осъществява дейността си в пълна степен. През 2014 г. дълготрайните активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобили. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв. Към 28.09.2021 г. те възлизат на 3 039 200,00 лв., в т.ч. 29 леки автомобили. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв. За нуждите на Бюрото е била изградена и материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване. Изградено е било и видеонаблюдение, за да се гарантира допълнително сигурността на защитените лица.Обменни курсове на БНБ за днес 27-11-2021

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.7322 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.31131 BGN
  • chf 1 CHF = 1.87232 BGNBulNews.net - Новините от България и света - факти и събития.

© 2021 BulNews.Net