ЕК предлага да предостави 511 млн. евро подкрепа за България заради COVID-19

24-08-2020

ЕК представи на Съвета предложения за решения да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки.

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки.

Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица.

Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за:

Белгия - 7,8 милиарда евро
България - 511 милиона евро
Чехия - 2 милиарда евро
Гърция - 2,7 милиарда евро
Испания - 21,3 милиарда евро
Хърватия - 1 милиард евро
Италия - 27,4 милиарда евро
Кипър - 479 милиона евро
Латвия - 192 милиона евро
Литва - 602 милиона евро
Малта - 244 милиона евро
Полша - 11,2 милиарда евро
Румъния - 4 милиарда евро
Словакия - 631 милиона евро
Словения - 1,1 милиарда евро

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички държави членки.

Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г. Комисията предложи инструмента SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE. Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020 г.Обменни курсове на БНБ за днес 27-09-2020

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.68113 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.14119 BGN
  • chf 1 CHF = 1.81129 BGNBulNews.net - Новините от България и света - факти и събития.

© 2020 BulNews.Net