Култура  /  Култура

100 години от рождението на художника Найден Петков
12-05-2018
Статия Култура

Ретроспективна експозиция по случай 100 години от рождението на големия български художник Найден Петков е подредена в залите на 'Шипка' 6. В изложбата са показани голяма част от творбите му - притежание на галерии, на публични и частни колекции, правени през различни периоди от живота му. Той постави високи мерки във всички области, в които работеше - рисунки, живопис, сценография на филми и оформление на книги.

Найден Петков притежава редкия талант да бъде едновременно разбираем и артистичен - така казват за него в артистичната гилдия. Известни художници днес с гордост го сочат за свой учител. Бил е ректор на Художествената академия и неин доктор хонорис кауза. Остава недосегаем за моди и идеологии.

Той умее да улови същественото с прости, но живописно осъзнати средства и бележи по неповторим начин развитието на българското изкуство. Изложбата ще бъде отворена до края на май.