Парламентът прие процедурните правила за избор на нов антикорупционен шеф

06-11-2019

Със 150 гласа „за“ и 3-ма въздържали се депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(КПКОНПИ).

След приемането на правилата започва да тече 14-дневен срок, в който депутати могат да предложат кандидати, мотивирайки номинацията си. Те трябва да имат юридическо образование и 10 години юридически стаж. Самите кандидати пък имат 7-дневен срок да внесат писмена концепция за работата си като председател на комисията и декларация за имотното си състояние и конфликт на интереси.

Изборът на нов антикорупционен шеф включва и проверка за принадлежност към Държавна сигурност, а след това предстои изслушване на кандидатите от ресорната комисия. Това ще стане на открито заседание, което ще бъде излъчено и в интернет страницата на НС. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове на комисията. Ако двама кандидати получат еднакъв брой гласове, се прави ново гласуване. Ако и след него не може да бъде избран кандидат, се обявява нова процедура.

Бившият председателл на КПКОНПИ Пламен Георгиев подаде оставка под обществен натиск през юли, причина за която стана скандалът около пристройката на терасата му. Парламентът я одобри, а до този момент функциите му се изпълняват от неговия заместник Антон Славчев. Обменни курсове на БНБ за днес 09-07-2020

  • euro 1 EUR = 1.95583 BGN
  • usd 1 USD = 1.72441 BGN
  • gbp 1 GBP = 2.18151 BGN
  • chf 1 CHF = 1.83922 BGNBulNews.net - Новините от България и света - факти и събития.

© 2020 BulNews.Net