България  /  новини

КС реши, че Истанбулската конвенция противоречи на основния закон в България
27-07-2018
Статия новини

Истанбулската конвенция противоречи на основния закон. Решението е на Конституционния съд и беше взето с 8 на 4 гласа. Конституционният съд беше сезиран по казуса от 75 депутати от ГЕРБ. Обсъждането на Конвенцията и дебатите около ратификацията й бяха белязани от силен обществен интерес.
Решението на съдиите дойде близо половин година след като делото влезе в Конституциония съд. Писмени становища и правни мнения са представили президентът, министрите на външните работи, правосъдието, здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, както и редица НПО-та.
В решението си съдът посочва, че въпреки безспорните си положителни страни, Конвенцията е вътрешно противоречива и това противоречие създава двупластовост в нея. Така съдържанието на част от разпоредбите й излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование.
Според мнозинството от конституционните съдии, ратификацията на документа на Съвета на Европа би наложила в България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния. Според магистратите, ако обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.