България  /  новини

Символичен протест на учените от БАН
30-11-2017
Статия новини

Учени със символичен протест срещу предвиденото финансиране на БАН за следващата година. Като първа стъпка днес в 9 сутринта на всички сгради на академията ще бъдат спуснати черни знамена.
В обръщение работещите в БАН оценяват бюджетната субсидия за 2018 г. като ликвидационна. Посочват, че Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната, а нейното унищожаване ще има силно негативни последици.
Учените настояват за спазване на европейските норми и на поетите национални ангажименти в областта на науката.