България  /  новини

АЕЦ Козлодуй с удължен лиценз
03-11-2017
Статия новини

Експлоатацията на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се удължава с десет години.
Новият лиценз ще бъде връчен на ръководството на атомната централа в агенцията за ядрено регулиране днес. Резултатите от програмата за удължаване на живота на пети блок сочат, че няма ограничения за безопасната му работа до 2047 година. По закон обаче 10 години е максимално възможният срок, с който може да бъде продължена експлоатацията. След изтичането му АЕЦ „Козлодуй“ трябва отново да кандидатства за лиценз.

Източник: БНТ