България  /  новини

Яйчен меланж с фипронил е засечен в България
05-09-2017
Статия новини

От Европейската комисия по системата за бързо предупреждение е получено съобщение за партида замразен яйчен меланж, замърсена с фипронил и доставена от Германия в количество 1440 кг., съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.
Незабавно Българската агенция по безопасност на храните извърши проверка в обекта - склад за търговия на едро, получател на пратката. Към момента на проверката е установено, че в склада са налични 1142 кг. от нотифицираната партида, които с Акт за забрана са спрени от реализация и за тях е издаден Протокол за отговорно пазене.
При извършената проследимост са установени получателите на останалото количество от 298 кг. яйчен меланж от засегнатата партида и се извършва изтегляне от пазара.
В изпълнение на заповед на изпълнителния директор на БАБХ, относно превенция на разпространението на пазара на яйца и яйчни продукти и продукти, произведени от тях замърсени с фипронил се извършват проверки и са изпратени проби за лабораторен анализ. Първите 18 резултата от лабораторни анализи на яйца и яйчни продукти- майонеза и сладолед са отрицателни за фипронил.

Източник: БНТ