България  /  новини

Край на роуминга в страните от Европейския съюз
15-06-2017
Статия новини

В полунощ отпаднаха таксите за разговори в роуминг в рамките на Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Въпреки това остават редица ограничения при договарянето с мобилни оператори.
Въпреки добрите новини за потребителите, планът на Европейския съюз не означава, че няма да има ограничения. Когато потребителите са закупили карти в държавата, в която живеят, нямат право да закупуват карти от други страни. Не могат да използват и един и същи абонаментен план само за роуминг или да купуват няколко последователни карти и да ги използват само в роуминг. При ползването на мобилен интернет също са въведени ограничения.
Мегабайтите, които може да се ползват без допълнителна такса в роуминг се изчисляват по специална формула в зависимост от тарифния план. Интернетът, който ще ползваме в режим на роуминг, ще е с пъти по-малко от безплатните мегабайти, включени в абонаментния ни план. Ако планът ни включва 10 гигабайта интернет с максимална скорост, зад граница безплатно ще можем да ползваме много по-малко.
А колко точно ще се определя по специална формула. Тя се изчислява като тарифата се умножава по две и се дели на цената на едро. И ако все пак имате съмнения, че са ви начислявани такси неправомерно, можете да потърсите правата си и пред Комисията за регулиране на съобщенията.

Източник: БНТ